Easterbridge

Forside : Produkter : Netværk : Kontakt

Grundkursus

Principperne bag styresystemet Linux og Fri- og Open Source Software.

Formålet med kursus:

Målet er at give tilstrækkelig baggrundsviden til at kunne tage stilling til om Fri- og Open Source Software er noget der vil kunne tilføre værdi til ens virksomhed nu eller på længere sigt.

Hvem henvender kurset sig til?

Kursus henvender sig til den der ønsker at vide hvilke muligheder der ligger i at overveje et skift til Linux - helt eller delvis, i etaper eller med det samme.

Kursus er særligt rettet mod beslutningstagere, administrations- og økonomiansvarlige samt IT-chefer og drifts - og IT-ansvarlige som har ansvar for virksomhedens IT-strategi.

Informationen er også nyttig for slutbrugerne idet teknisk sprogbrug holdes på et niveau hvor man kan følge med i tankegangen.

Forkundskaber

Kursus kræver ingen særlige forkundskaber.

Resultat efter kursus

Efter dette kursus skal deltageren have opnået gode kundskaber om hvad Linux og Fri- og Open Source Software er, hvor det kan anvendes og hvilke de mest kendte programmer er, således at han eller hun på egen hånd skal kunne træffe beslutning om hvorvidt Linux og Fri- og Open Source Software er egnet til brug i virksomheden.

Kursusdeltageren skal også have fået et godt indblik i hvilke krav der stilles til brugerne af Linux og Fri- og Open Source Software samt hvilke omkostninger der forbundet hermed.


Kursusindhold

Hvad er Fri- og Open Source Software?

Hvem udvikler programmerne?

Er det gratis?

Hvordan adskilder Fri- og Open Source Software- programmerne sig fra Microsofts?

Hvad er GPL, GNU General Public License?

Hvordan fungerer copyright?

Hvor får man hjælp?

Hvilke krav stilles der til firmaets hardware?

Kan Fri- og Open Source Software opfylde kravene til:

Hvilke forkundskaber stilles der til virksomhedens ansatte?

Hvilke omkostninger er forbundet med brugen af Fri- og Open Source Software?

Kursusoversigt »

© 2004 Easterbridge